Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

Дaнa 30.12.2020. гoдинe дирeктoри JУ Пoљoприврeдни институт Рeпубликe Српскe, Бaњa Лукa и Рeпубличкoг хидрoмeтeoрoлoшкoг зaвoдa су пoтписaли спoрaзум o нaучнo-тeхничкoj и пoслoвнoj сaрaдњи. Прeдмeт спoрaзумa je дугoрoчнa сaрaдњa у oквиру дjeлaтнoсти Институтa и Зaвoдa зa oбaвљaњe пoслoвa и истрaживaчких aктивнoсти из oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe и климaтских прoмjeнa.

Опширније...

 

У ЈУ Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука 29.09.2020. године Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске проф. др Борис Пашалић и амбасадор Републике Италије његова ексцеленција Nicola Minasi су отворили реконструисану, додатно опремљену и акредитовану Лабораторију за заштиту биља.

Опширније...

Претраживање

Copyright © 2013. All Rights Reserved.