Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

    У периоду од 25.03.до 03.04.2014. године у Босни и Херцеговини је спроводена инспекција од стране експерата FVO (Food and Veterinary Office) Европске Комисије с циљем процјене да ли су прописане и да ли се имплементирају све неопходне активности и мјере у вези са успјешном контролом присуства карантинских штетних организама кромпира које су прописане ЕУ законодавством, односно да ли су испуњени сви услови за одобравање извоза кромпира из БиХ у земље Европске уније.

У склопу посјете FVO експерти су посјетили Министарство вањске трговине и економских односа БиХ, Управу БиХ за заштиту здравља биља, надлежне органе ентитета БиХ и Брчко Дистрикта, овлаштене институције за лабораторијска испитивања, одређена мјеста производње, односно произвођаче, прерађивачке и дистрибутивне центре, као и складишта меркантилног и сјеменског кромпира. Уколико извјештај FVO мисије буде позитиван може се очекивати стављање БиХ на листу земаља из којих је дозвољен увоз кромпира у земље ЕУ, што има огроман практични значај за све домаће произвођаче кромпира.

      У оквиру мисије FVO експерти су 31.03.2014. године посјетили и извршили инспекцију Лабораторија за заштиту биља Пољопривредног института Републике Српске – Бања Лука, који је један од надлежних институција за спровођење „Програма посебног надзора (системске контроле) карантинских штетних организама кромпира у БиХ“ током протекле три године. Пољопривредни институт је овлашћена институција за визуелне прегледе и узорковање, као и лабораторијска тестирања за детекцију и идентификацију карантинских фитопатогених бактерија Ralstonia solanacearum - проузроковача смеђе трулежи кртола кромпира, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus - проузроковача прстенасте трулежи кртола кромпира и карантинске фитопатогене гљиве Synchitrium endobioticum - проузроковача рака кромпира.

        На основу резултата извршене инспекције у прелиминарном и завршном извјештају FVO експерти су оцјенили да је рад Лабораторије за Заштиту биља на Пољопривредном институту РС- Бања Лука веома организован, као и да су методе детекције које се користе потпуно усаглашене са онима које се користе у ЕУ.

 

FVO експерати са особљем Лабораторије за заштиту биља Пољопривредног института Републике Српске – Бања Лука током инспекцијске контроле

Пријем FVO експерата и представника надлежних институција - Управе БиХ за заштиту здравља биља и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске код директора Пољопривредног института Републике Српске – Бања Лука

 

FVO експерати са особљем Лабораторије за заштиту биља Пољопривредног института Републике Српске – Бања Лука током инспекцијске контроле

FVO експерати са особљем Лабораторије за заштиту биља Пољопривредног института Републике Српске – Бања Лука током инспекцијске контроле

 

 FVO експерати са особљем Пољопривредног института Републике Српске – Бања Лука и фитосанитарним инспектором током инспекцијске контроле складишта сјеменског кромпира код произвођача Милоша Страживука из села Вилуси, општина Градишка

FVO експерати са особљем Пољопривредног института Републике Српске – Бања Лука и фитосанитарним инспектором током инспекцијске контроле складишта сјеменског кромпира код произвођача Милоша Страживука из села Вилуси, општина Градишка

 

 FVO експерати са особљем Пољопривредног института Републике Српске – Бања Лука током инспекцијске контроле складишта меркантилног кромпира код произвођача Бранка Мастале из села Косијерово, општина Лакташи

FVO експерати са особљем Пољопривредног института Републике Српске – Бања Лука током инспекцијске контроле складишта меркантилног кромпира код произвођача Бранка Мастале из села Косијерово, општина Лакташи

 

 Демонстрација поступка узимања узорака од стране особља Пољопривредног института Републике Српске – Бања Лука током инспекцијске контроле складишта меркантилног кромпира код произвођача Бранка Мастале из села Косијерово, општина Лакташи

Демонстрација поступка узимања узорака од стране особља Пољопривредног института Републике Српске – Бања Лука током инспекцијске контроле складишта меркантилног кромпира код произвођача Бранка Мастале из села Косијерово, општина Лакташи

Претраживање

Copyright © 2013. All Rights Reserved.