Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

Сектор за опште послове Института јесте услужна унутрашња организациона јединица Института, у оквиру које се води глобална политика Института према домаћим и страним пословним партнерима, банкама и другим финансијским организацијама, органима државне управе и другим правним лицима од битног утицаја на рад Института и врши се координација и усклађивање међу организационим деловима Института.

Сектор за опште послове Института обавља за потребе Института све правне, кадровске, финансијске, планске и рачуноводствене послове, комерцијалне, маркетиншке, опште и техничке послове. Сектором за опште послове непосредно руководи директор, а у његовом одсуству секретар Института који истовремено обавља и послове шефа Службе за правне, кадровске и опште послове.

У склопу Сектора за опште послове налази се Библиотека и Архива Института.

 

Сектор за опште послове чине:

  • Дирекција Института
  • Служба за правне, кадровске и опште послове
  • Служба за економско-финансијске послове
  • Служба за комерцијално-маркетиншке послове

 

Контакт телефони:

Тел.: +387 51 303 112

Факс: +387 51 312 792

E-mail: polj.institut.bl@blic.net

 

Службу заједничких послова чини 19 радника од којих су девет радника ВСС, један радник ВШС, шест радника ССС, два КВ радника и један радник НСС.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.