Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish
  • Селекцијско-оплемењивачки рад на врстама: пшеница, јечам, тритикале, раж, зоб и хељда;
  • Даљи развој колекције биљних гена Завода за стрна жита у којој се тренутно налази 1500 различитих генотипова;
  • Годишња производња основног сјемена властитих сорти пшенице (до сада 14 признатих сорти пшенице од стране Сортне комисије Федерације БиХ и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије);
  • Годишња производња основног сјемена јечма (призната сорта Озирис);
  • Годишња производња основног сјемена зоби;
  • Пољски огледи са Triticum durum врстама;
  • Развој и унапређење традиционалних система пољопривредне производње у БиХ;
  • Израда Програма руралног развоја са посебним нагласком на комплексно кориштење стрних жита (и др. биљних врста) и еколошко прихватљиву производњу;
  • Сакупљање и истраживање домаћих популација стрних жита са простора балкана, примјер Triticum spelta, локалне популације ражи и сл.;
  • Контролисана производња хељде, огледи са роковима и локалитетима;

Copyright © 2013. All Rights Reserved.