Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

Научно истраживачке и услужне дјелатности у Заводу се спроводе кроз неколико организационих цијелина:

  • Лабораторија за заштиту биља
  • Лабораторија за испитивање сјемена
  • Лабораторија за биотехнологију

Основна дјелатност Лабораторије за заштиту биља је испитивање здравственог стања живих биљака, дијелова биљака и биљних производа на присуство биљних паразита проузроковача микоза, бактериоза, фитоплазмоза и важнијих вироза биљака. Лабораторија прати савремене трендове из области заштите здравља биља те поред конвенционалних техника користи и савремене молекуларне методе за детерминацију биљних патогена.

Лабораторија за испитивање сјемена Пољопривредног института Републике Српске постоји од 1947. године када је основан и Институт. Функционисала је као саставни организациони дио неког завода и самостално као Завод за сјеменарство. У склопу Завода за заштиту биља, сјеменарство и биотехнологију се налази од 2005. године.

Од исте године Лабораторија је поново члан Међународне организације за испитивање сјемена – ISTA (International Seed Testing Association) и своје дјелатности обавља у складу са стандардним поступцима ове организације према којима се одвија промет сјемена у међународној трговини.

Савремена опрема и стручни кадрови омогућавају комплетне, уједначене и неутралне анализе квалитета сјемена.

Завод се континуирано развија, прати развој и уводи нове технологије, тако да је у оквиру овог завода основана и лабораторија за биотехнологију у којој се врше испитивања присуства ГМО у живим биљкама, дијеловима биљака и биљним производима, храни намијењеној за исхрану људи и домаћих животиња и сјемену пољопривредних биљака.

Лабораторија је опремљена по свим свјетским стандардима, располаже савременом опремом и обученим кадром.

У оквиру Завода је запослено 10 радника од тога један доктор наука, два докторанта, четири магистранта, два пољопривредна техничара и један административни радник.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.