Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish
 • селекцијско-оплемењивачки рад на вишегодишњим легуминозама, вишегодишњим травама и једногодишњем крмном биљу
 • сакупљање домаћих екотипова крмног биља као базе за селекцију и истраживање
 • сортна испитивања, рејонизација сората и врста крмног биља
 • постављање егзактни и демонстрацини огледа у циљу испитивања савремених технолошких рјешења у пољопривреди и њихова примјена у пракси
 • производња виших категорија сјемена и ширење властитих сората крмног биља
 • проучавање система производње крмног биља на ораницама у равничарском и брдско-планинском подручју
 • проучавање агромелиоративних мјера за подизање и одржавање производног потенцијала природних травњака брдско-планинском подручју
 • проучавање и имплементација савремених токова и достигнућа у области спремања, конзервисања и чувања сточне хране
 • пружање савјетодавних услуга
 • едукација фармера и пољопривредних стручњака
 • израда и имплементација органских програма за производњу млијека и меса
 • израда и реализација примјењених и истраживачких пројеката из области крмног биља.

Унапређење производње крмног биља, као једне од основа развоја сточарства, има посебан значај кроз селекцију и умножавање сјемена. Међу најважнијим циљевима селекције и оплемењивања крмних биљака је стварање сората са високим генетским потенцијалом за приносе квалитетне крме, погодних за гајење у различитим агроеколошким условима и при различитим начинима експлоатације и коришћења.

Као полазни материјал у оплемењивачком и селекционом раду једним дијелом користе се и аутохтоне популације вишегодишњих легуминоза и трава. Циљ селекције није само коришћење већ и очување биолошке разноврсности домаћих генетичких ресурса који су полазна основа у свим садашњим и будућим процесима стварања нових сорти крмног биља. Вриједности новостворених сората могу дићи до изражаја једино када се нађу у производњи, и када се њихов генетички потенцијал испољи кроз произведено млијеко, месо или неки други производ на фарми.

У циљу унапређења производње крмног биља у различитим агроеколошким условима изводе се истраживања у области агротехнике и биљне заштите са задатком унапређења производње крме, на природним и сијаним травњацима.

Да би створена сорта кроз дуже вријеме задржала све оне особине због којих је призната и уврштена у производњу намеће се још један важан задатак, а то је одржање сортне чистоће кроз уздржну селекцију и производњу највиших категорија сјемена под строгом контролом селекционера.

У циљу добијања високих и стабилних приноса, квалитетне кабасте сточне хране проводи се континуиран трансвер знања бројних резултата истраживања и практичних рјешења до крајњих корисника.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.