Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

Дјелатности Завода у области сјеменарства:

  • Контрола над производњом сјемена


  • Контрола над дорадом сјемена


  • Анализе параметара квалитета сјемена: 
    • чистоћа сјемена
    • енергија клијавости сјемена
    • клијавост сјемена
    • влага сјемена
    • маса 1000 сјемена
    • хектолитарска маса
    • здравствено стање


  • Супер анализе параметара квалитета сјемена


  • Анализе параметара квалитета жита за прехрамбену индустрију и прераду за сточну храну:
    • органолептичка својства
    • садржај воде
    • хектолитарска маса
    • садржај и врста примјеса
    • присуство штеточина
    • класа квалитета кукуруза

 

Програмске активности из области сјеменарства:

  • Лабораторија за испитивање сјемена Пољопривредног института Републике Српске је регистрована лабораторија чије су дјелатности контрола квалитета сјемена за домаћи промет и извоз, као и утврђивање квалитета увозног сјемена. Осим тога, лабораторија врши испитивање квалитета инспекцијских узорака сјемена и меркантиле, као и супер анализе и издавање пратеће документације за обављене анализе.
  • Сва испитивања се врше у складу са законском регулативом Републике Српске, а истовремено прати и усклађује методе и поступке рада са Правилником Међународне организације за испитивање сјемена (ISTA).
  • Квалитет сјемена чине различите карактеристике (особине) које су од интереса за различите сегменте индустрије - за произвођача, прерађивача, магационера, трговца, фармера, за оног који издаје Цертификат и за владу или агенцију одговорну за контролу сјемена.
  • С обзиром на веома низак ниво сјеменске производње у Републици Српској, све се више увози сјеменски материјал из земаља из окружења, што увелико отежава контролу тржишта и повећава опасност сјетве неконтролисаног сјемена. Због тога је неопходно ускладити рад инспекцијских служби, односно граничних инспекцијских служби са лабораторијама за испитивање сјемена.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.