Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish
 • Оплемењивање и интродукција нових сорти и подлога воћака и винове лозе
 • Истраживање утицаја агро и помотехничких мјера у циљу бољег коришћења генетског потенцијала воћке
 • Израда истраживачких и инвестиционих пројеката из области воћарства и виноградарства и рад на реализацији истих
 • Контрола над производњом садног материјала воћака и винове лозе
 • Производња садница воћака и подлога за воћке
 • Пружање стручне и техничке помоћи у производњи воћака и винове лозе
 • Унапређење традиционалних (органских) система производње воћа у Републици Српској

Програмске активности Завода за воћарство и виноградарство:

Програм оплемењивања и селекције воћака:

 • Селекција дивљих форми воћака (џанарика, дивља крушка, дивља трешња, виноградарска бресква) за производњу генеративних подлога за потребе расадничарске производње.
 • Селекција аутохтоних врста и сорти у циљу испитивања квалитета плодова и могућност њихове примјене у органској производњи хране,
  као и подизање колекцијског засада аутохтоних сорти воћа и матичњака племки.

Програм агротехнике и помотехнике воћака:

 • Одабир најповољнијих размака садње и система узгоја за поједине воћне врсте и сорте;
 • Утицај различитих помотехничких мјера на раније пророђавање воћака
 • Утврђивање оптималних количина ђубрива и њихов утицај на родност тј. утицај на степен диференцијације родних пупољака и квалитет плодова
 • Испитивање утицаја водно - ваздушног режима земљишта на кондиционо стање воћке
 • Праћење појаве појединих болести и штеточина у воћњаку и испитивање примјене појединих препарата у различитим концентрацијама и фенофазама воћке, као и испитивање нових активних материја у заштити воћака
 • Утицај биљних регулатора раста на прорјеђивање плодова, спречавање опадања плодова пред бербу и диференцирање родних пупољака
 • Испитивање биолошких и помолошко-технолошких карактеристика новоинтродукованих сорти воћа (кајсија и шљива) карактеристика

Програм расадничарске производње:

 • Испитивање компатибилности различитих подлога и сорти,
 • Увођење у производњу сертификованог садног материјала,
 • Испитивање нових начина вегетативног размножавања (in vitro),
 • Увођење у расадничку производњу нових врста (дрен, кестен, дуд и сл.),
 • Послови контроле квалитета садног материјала воћака (сортна чистоћа, квалитет садница), а што је прописано Законом о садном материјалу Републике Српске ("Службени гласник РС", бр. 01-638/09), члан 16 и члан 17.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.