Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

Пројекти у 2010-ој години:

 • "Мониторинг присуства штетних организама и тестирање и обиљежавање запуштених и потенцијално заражених воћњака" - програм је одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 2010. године,
 • "Програм посебног надзора над присуством карантинских проузроковача бактериоза кромпира (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus и Ralstonia solanacearum) и рака кромпира (Synchytrium endobioticum) у Републици Српској" - програм је одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 2010. године,
 • „Успостављање биљног карантина" - програм је одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 2010. године,
 • "Програм посебног надзора над присуством карантинских вируса на поврћу и цвијећу у Републици Српској" - програм је одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 2010. године,
 • „Етиолошка проучавања комплекса сушења крушке у Републици Српској" - програм је одобрен и финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, 2010. године,

Пројекти у 2009-ој години:

 • ''Програм унапређења интегралне производње поврћа као нових технолошких рјешења'' – програм је одобрен и финансиран од стране Града Бања Лука, 2009. године,
 • ''Тестирање оптималног сортимента за увођење нове технологије гајења паприке, парадајза и краставца у заштићеном простору према принципима интегралне производње'' – програм је одобрен и финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, 2009. године,
 • "Истраживање оптималног сортимента за интегралну производњу паприке и парадајза у заштићеном простору'' - програм је одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 2009. године,

Остали пројекти:

 • "Откривање и праћење појаве кукурузне златице (Diabrotica virgifera virgifera) на подручју Републике Српске". Пројекат одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 1999-2005.

 • "Раж у систему органске производње". Пројекат одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 2001-2003.

 • "LICENSE - Lokal Instutiunal Capacity Development in ENvironmental SEnsitive Areas". Пројекат одобрен и финансиран од стране ЕУ - Европске комисије, 2002-2004, (LIFE00/TCY/BiH/000041).

 • "INFRA RED - INstutiunal FRAmenjork for Regional Environmental Development". Пројекат одобрен и финансиран од стране ЕУ - Европске комисије, 2002-2004, (LIFE00/TCY/BiH/000042).

 • "Истраживање присуства ГМО у живим биљакама, дјеловима биљака и биљним производима у Републици Српској". Пројекат одобрен и финансиран од стране Науке и технологије Републике Српске, 2005-2006.

 • "Национална стратегија и акциони план за заштиту биолошке и пејзажне разноликости". Пројекат одобрен и финансиран од стране Unated Nations Environmental Programme, agencija GEF (Global Environmental Facility). Fokal point: Федерално министарство просторног уређења и околиша, Сарајево, 2006-2007.

 • "Истраживање концентрације полена амброзије у ваздуху на подручју града Бањалуке током 2007. године" - пројекат је одобрен и финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, 2007. године

 • "Тестирање присуства генетичких модификација у живим биљкама, дијеловима биљака и биљним производима на подручју Републике Српске"- пројекат је одобрен и финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, 2007-2008. године

 • "Програм развоја дијагностике" - пројекат је одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 2007-2008. године

 • "Јачање лабораторија за потребе анализе инспекцијских узорака" - пројекат је одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 2007-2008. године

 • "Програм посебног надзора над присуством карантинских проузроковача бактериоза кромпира (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus и Ralstonia solanacearum) у Републици Српској" - пројекат је одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 2008. године.

 • "Програм посебног надзора над присуством карантинских вируса на поврћу и цвијећу у Републици Српској" - пројекат је одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 2007-2008. године

 • "Програм посебног надзора над присуством Вируса жуте патуљавости јечма (Barley yellow dwarf virus) на стрним житима у Републици Српској" - пројекат је одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 2008. године

 • "Утврђивање присуства и распрострањености инвазивних и економско штетних корова на источном и јужном дијелу територије Републике Српске" - пројекат је одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 2008. године

Copyright © 2013. All Rights Reserved.