Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

- Признат: 1971. године.
- Селекционер: др Драга Доленц.
- Тип хибрида: дволинијски (single-cross, SC).
- Вегетација: FAO групе зрења 400.
- Стабљика: нискa и чврстa.
- Клип: ваљкаст, дужине 18-20 cm, са 16-18 редова зрна.
- Зрно: златне боје, типа зубана, одличног квалитета за исхрану преживара и непреживара.
- Отпорност: висока на полијегање и трулеж клипа и стабла.
- Продуктивност: од 8,5 до 9,5 t/ha зрна.
- Склоп: оптималан 60.000 биљака по хектару.
- Препоручује се за: сјетву и производњу у равничарском подручју Босне и Херцеговине, уз примјену високе агротехнике.

blsk55blsk55b

Copyright © 2013. All Rights Reserved.