Одаберите писмо / језик

Agrosym 2019

Захтјеви за издавање етикета

izdavanje etiketa

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

Домаћи хибрид BL 43

plakat manja

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

   Пољопривредни институт Републике Српске Бања Лука основан је 03. јула 1947. године под именом Пољопривредни завод. Институт има сопствене пословне објекте и управну зграду, те модерно и функционално опремљене лабораторије, које омогућавају Институту да прати актуелне научно-истраживачке токове у области пољопривреде. Осим тога, Институт посједује и властите земљишне површине и пратећу механизацију за извођење огледа и сјеменску производњу, као и властити дорадни центар.

   У циљу ефикаснијег рада, активности Института дефинисане су кроз рад девет завода, и то: Завод за стрна жита, Завод за кукуруз, Завод за индустријско биље, Завод за крмно биље, Завод за повртарство, Завод за воћарство и виноградарство, Завод за заштиту биља, сјеменарство и биотехнологију, Завод за агроекологију и Завод за сточарство.

   Институт обавља основна, примјењена и развојна истраживања из области пољопривреде од општег интереса, односно стратешког значаја за Републику Српску.

   Институт је респектабилна научна установа са најдужим научно-истраживачким искуством у Републици Српској и Босни и Херцеговини. У Институту тренутно ради 92 радника од којих су седам доктора наука, осам магистара, један мастер  и 24 са високом стручном спремом. У последње три године на Институту је у радни однос примљено 16 младих са високом стручном спремом. Огледна поља и лабораторије Института се користе за едукацију и обављање праксе студената Пољопривредног факултета Бања Лука. Последњих година, поред домаћих и студенти из других земаља (на међународној размјени), постдипломци и докторанти, на Институту раде дипломске радове, магистарске тезе и докторске дисертације из разних области пољопривреде. Тако Институт даје значајан допринос развоју науке из области пољопривреде у Републици Српској.

 

   Институт посједује властите сорте стрних жита, крмног биља, индустријског биља, поврћа и хибриде кукуруза. До сада је Институту признато 14 сорти пшенице, једна сорта јечма, двије сорте тритикалеа, једна сорта ражи, четири сорте соје, четири сорте луцерке, двије сорте смиљките, четири сорте трава, једна сорта грашка, једна сорта паприке и осам хибрида кукуруза. Институт врши истраживања на бројним аутохтоним сортама и популацијама.

   Институт посједује намјенску механизацију и добро обучен кадар за експериментална  истраживања и производњу виших категорија сјемена ратарских биљних врста.

   Савремене лабораторије Завода за агрохемију и агроекологију и Завода за заштиту биља, сјеменарство и биотехнологију представљају основ за укључивање Института у европске пројекте очувања животне средине и производње здравствено безбједне хране. Научно-истраживачка дјелатност Института одвија се кроз основна, примијењена и развојна истраживања.

   Институт има и властиту колекцију биљних гена у којој се чува и одржава велики број аутохтоних сорти, различитих популација, нових сорти и хибрида гајених биљака. Колекције биљних гена представљају извор неопходних гена за стварање нових сорти и хибрида, а од богатства колекције биљних гена зависи и рад на оплемењивању и стварању нових сорти.

Опширније...

Copyright © 2013. All Rights Reserved.