Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

Документи

hemijske analize zemljista
uputstvo uzorkovanje ratarstvo
uputstvo uzorkovanje voce

ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

 • Истраживања узрока физиолошких обољења биљака
 • Истраживања у области исхране биљака

УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

 • Контрола плодности земљишта и анализа биљног материјала у сврху правилне исхране биљака
 • Препоруке за прихрану усјева на основу анализа земљишта и биљног материјала
 • Контрола квалитета органских и минералних ђубрива (овлаштена институција од стране Министарства пољопривреде РС)
 • Одређивање укупног садржаја макро и микроелемената у земљишту, води и биљном материјалу
 • Одређивање лакоприступачних макро и микроелемената у земљишту
 • Одређивање садржаја тешких метала у земљишту, води и биљкама
 • Наставни рад са студентима
 • Едукација, оспособљавање кадрова и формирање лабораторија за контролу плодности земљишта
 • Контрола квалитета сточне хране (хемијске анализе) у сарадњи са Заводом за сточарство (овлаштена институција од стране Министарства пољопривреде РС)

Одговорно лице:
Тихомир Предић
мр агрохемије,
шеф Завода

ОСТВАРЕНИ ВАЖНИЈИ РЕЗУЛТАТИ

ИСТРАЖИВАЊА:

 • 1988 - 1992 ”Утврђивање динамике и граничних вриједности макро и микроелемената у земљишту у условима интензивне пољопривредне производње”. ДЦ X.
  Руководилац пројекта: проф. др Вукота Окиљевић.
  Макро огледи (4 ха), локалитети истраживања: Градишка, Александровац, Буна код Мостара.
 • 1988 –1992 ”Утврђивање егзактних показатеља о потребним количинама различитих средстава за калцификацију лаких и тешких киселих земљишта”. ДЦ X.
  Руководилац пројекта: проф. др Вукота Окиљевић.
  Макро огледи (4 ха), локалитети истраживања: Дубица, Градишка, Прњавор, Градачац, Буна код Мостара.
 • 1999 – 2004 ”Токсично дјеловање Ал и Мн у псеудоглеју и дистричном камбисолу на ратарске културе”, (истраживања у природним условима) мр Тихомир Предић

КОНТРОЛА ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА НА ВЕЛИКИМ ПАРЦЕЛАМА:

 • Систематска контрола плодности земљишта на великим парцелама (државним предузећима) је континуирано вршена од 1984. до 1995. год. У систему контроле је годишње било око 5 000 ха.
 • 1984-1988, Окиљевић В., Лукић Р.,: ”Контрола плодности замљишта на парцелама ПП "Младен Стојановић” Н.Топола, ПД “Мотајица” Србац, Елаборати.
 • 1989, Окиљевић В., Лукић Р., Предић Т.: ”Контрола плодности замљишта на парцелама ПП "Младен Стојановић" Н.Топола, Елаборат 1-70.
 • 1990, 1991, 1993, 1995, Тодоровић Ј. Радановић Д., Предић Т., Лукић Р.: ”Контрола плодности замљишта на парцелама ПП "Младен Стојановић" Н.Топола и АИП ”Пољопривреда” Босанска Дубица”. П.П. “Ратар”, Прњавор, Елаборати.
 • 1995, 1996, Предић Т., Лукић Р.: “Контрола плодности замљишта на парцелама ПП "Младен Стојановић" Н.Топола и П.П. “Ратар“ Прњавор, Елаборати.

КОНТРОЛА ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА НА МАЛИМ ПАРЦЕЛАМА И ПОПРАВКА ПЛОДНОСТИ КИСЕЛИХ ЗЕМЉИШТА:

 • Увођење контроле плодности земљишта на малим парцелама (приватни посједи) започето је 1990. год. када је извршена акција контроле плодности 1000 парцела на подручју СО Лакташи и СО Градишка. Од 2002. год. у систем контроле плодности на малим парцелама почео се уводити ГИС и формирање дигиталних база података.
 • Од 1998,”Континуирана контрола плодности и поправка плодности киселих земљишта на подручју СО Прњавор”
 • 2002 –2007, ”Поправка плодности киселих земљишта на подручју СО Приједор”
 • 2002 ”Контрола плодности земљишта код приватних пољопривредних произвођача на подручју СО Бањалука” (500 парцела)
 • Од 2003, ”Континуирана контрола плодности и загађења земљишта тешким металима и органохлорним пестицидима на подручју СО Бањалука”, (приказано у ГИС-у)
 • 2003 ”Контрола плодности земљишта код приватних пољопривредних произвођача на подручју СО Челинац”, (500 парцела), пројекат Министратства пољопривреде РС
 • 2004 ”Контрола плодности земљишта код приватних пољопривредних произвођача на подручју СО Дринић” (500 парцела), пројекат Министратства пољопривреде РС
 • 2005 ”Контрола плодности земљишта код приватних пољопривредних произвођача у 31 општини западно од Брчко Дистртикта” (1000 парцела) пројекат Министратства пољопривреде РС

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ И ЕДУКАТИВНИ РАД

 • Од оснивања Пољопривредног факултета у Бањалуци (1992) у лабораторији Завода се са мањим прекидом (2001 – 2003) одвијају практичне вјежбе из предмета Агрохемија и исхрана биљака.

 • Завод је 2002. год. осмислио пројекат “Стварања мреже мањих лабораторија за контролу плодности земљишта на простору Републике Српске”. Циљ је стварање капацитета за систематску контролу плодности земљишта на цијелом простору РС под водством Пољопривредног института РС - Завода за агрохемију и агроекологију.

  Захваљујући доброј сарадњи са међународним организацијама реализована су два пројекта стварања мањих лабораторија:
 • 2002 “Формирање лабораторије и едукација наставног особља Пољопривредне школе у Приједору у области контроле плодности земљишта” UMCOR Канцеларија у Бањалуци
 • 2003 “Формирање лабораторије и едукација особља Пољопривредне стручне службе Брчко Дистрикта у области контроле плодности земљишта” Countertpart International, канцеларија Брчко.

ДОКУМЕНТИ:

Copyright © 2013. All Rights Reserved.